Dansk Vandrelaug - Københavns Afdeling

 

Formand: Klaus Falsing, Dalstrøget 157, 2. th., 2870 Dyssegård. tlf: 6126 3046.

E-mail: formand@kbh-dvl.dk.

Tilmelding: (Kun nødvendig, hvor dette står nævnt i annoncen): Tilmelding kan ske på vores tilmeldingssystem på hjemmesidens forside. Eventuelt telefonisk tilmelding til lederen. Husk at have dit medlemsnummer parat.

Afmelding til ture sker telefonisk til lederen eller via tilmeldingssystemet. Ved afmelding til ture senere end 7 døgn før turens starttidspunkt – samt udeblivelse – opkræves turens fulde pris (den ændrede afmeldingsfrist skyldes vores sidste frist for afbestilling af bus m.v.). På turene kan alle deltage, unge såvel som ældre.

Hvor intet andet er angivet, er turprisen for medlemmer 15 kr. ekskl. transport. Gæster kan deltage for 30 kr. et par gange for at tage stilling til evt. medlemskab.

Vandreture bliver arrangeret af afdelingens turledere, og der er en mangfoldighed af ture af alle mulige typer. En del af turene foregår i lokalområdet, og her benyttes det offentlige transportnet ofte i forbindelse med turene. Men der er også ture som går langt ud i området uden for København. Der er bl.a. ofte ture til den sydlige del af Sverige.

En gruppe i Københavns afdelingen er Seniorlauget, som også arrangerer mange ture i hele området. Selvom det er seniorer der står for turene, holder de sig bestemt ikke tilbage. Her er det også ture af alle mulige typer, de fleste er bare lidt kortere. Der er mange ture i weekenden og i løbet af ugen i dagtimerne.

Endelig består Københavns afdeling af en række aktivitets-kredse. Se dem her: aktivitets-kredse

Bestyrelsen:

Formand: Klaus Falsing
Næstformand: Maiken Holst
Kasserer: Jens Werngren
Anita Garbers
Holger VallentinHANDELSBETINGELSER

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling

1. Generelle vilkår

Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture, rejser, som Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling annoncerer, samt de to sommerhuse i henholdsvis Evetofte i Nordsjælland og Ulfshale på Møn, som afdelingen råder over. Der er dog enkelte turtyper, hvor man kan deltage uden at være medlem. Dette vil i givet fald fremgå af turannoncen.

Ved ture forstås vandreture, busture og andre ture, som afvikles som endags-, todages eller tredages ture. Ved rejser forstås en tur med mere end to overnatninger. Rejser benævnes rejser, ferierejser, vandreferier eller ferieture.

For ture og rejser med overnatninger er prisen oplyst pr. person ved indkvartering i et delt dobbeltværelse, med mindre andet fremgår af annoncen.

Booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse sker elektronisk via Dansk Vandrelaug – Københavns Afdelingens hjemmeside i bookingsystemet Membersite. Der skal betales med Dankort og VisaDankort. Ved deltagelse i vandreture, hvor der ikke kræves tilmelding eller forudbetaling, sker betaling i henhold til turlederens anvisning på turen.

Alle bookinger er bindende, og hele beløbet skal indbetales, også selv om turen, rejsen eller sommerhuset afbestilles, bemærk dog mulighed for refusion under de specielle vilkår for de enkelte områder.

Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for ændringer og har ret til at annullere ture og ferierejser ved manglende tilslutning eller andre tvingende omstændigheder, som er uden for Dansk Vandrelaug-Københavns kontrol. I tilfælde af aflysning, refunderes indbetalte beløb fuldt ud.

Ud over ovennævnte generelle og nedenstående specifikke vilkår gælder de anvisninger, som fremsendes fra Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling, herunder fra turledere og sommerhusadministrator, i forbindelse med booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse. Såvel vilkår som anvisninger skal overholdes.

En eventuel klage over mangler ved en tur/rejse skal meddeles turens/rejsens ansvarlige turleder inden for rimelig tid efter deltagerens opdagelse af manglen, således at forholdet kan søges afhjulpet med det samme. Klager fremsat efter turens/rejsens afslutning skal fremsættes skriftligt og inden for 2 uger efter turens/rejsens afslutning ligeledes til den ansvarlige turleder.

Ethvert eventuelt krav mod Dansk Vandrelaug-København afgøres efter dansk ret og skal anlægges ved Dansk Vandrelaug-Københavns værneting.

Ud over ovennævnte generelle vilkår gælder følgende specifikke vilkår for henholdsvis

2. Specifikke vilkår for busrejser samt andre endags-, todages- eller tredagesture i Danmark og til udlandet - med tilmelding og betaling

For disse ture gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

Specielle vilkår for ferierejse i Danmark, dvs. ture med mere end 2 overnatninger i Danmark

For disse rejser gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

4. Specielle vilkår for ferierejser i udlandet, dvs. ture med mere end 2 overnatninger i udlandet

For disse rejser gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

5. Specielle vilkår for sommerhuse

For sommerhuse gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

Booking, betaling og eventuel afbestilling:

Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling
v/Klaus Falsing, formand
Dalstrøget 157, 2. th.
2870 Dyssegaard
www.kbh-dvl.dk
CVR-nr. 30090934
Oktober 2016